Какво означава био пластмаса?

Според дефиниция БИО пластмасата е пластмаса, което е направена от възобновяеми ресурси или пластмаса, която е биоразградима, или и двете. Главните критерии при разграничаването на видовете био пластмаса са ПРОИЗХОД(продукт) и СВОЙСТВА НА МАТЕРИАЛА(разграждане)....

Има ли устойчива хартия?

Освен че ще се стремим да намалим потреблението на хартия, важно е да осъзнаваме какво правим, когато я купуваме. Важно да знаем, че съществува вид хартия, щадящ природата, с различни сертификати или маркировки: FSC Forest Stewardship Council (FSC) е независима...

Възможен ли е офис без хартия?

Около 45% от количеството отпадъци на година на офиса се пада на хартията. Въпреки положените усилия да се създаде „безхартиен офис”, който да използва модерни електронни решения, потреблението на хартия не намалява. Тъй като дигиталната технология направи печатането...

Как да пестим вода?

Водата е един от най-важните елементи на биосферата. 70% от повърхността на Земята е покрита с вода, но само 2,5% от неяса годни за пиене. Запасите на най-ценния ресурс намаляват, което се дължи на нарастващото потребление на земеделието, промишлеността и...