пестене на вода

Водата е един от най-важните елементи на биосферата. 70% от повърхността на Земята е покрита с вода, но само 2,5% от нея
са годни за пиене.

Запасите на най-ценния ресурс намаляват, което се дължи на нарастващото потребление на земеделието, промишлеността и непрестанното увеличение на населението на земята.

Ефективното управление е ключът към пестене на водата за пиене, което е от съществено значение за хората и другите живи същества. Повечето хора, обаче, не се интересуват от своята консумация на вода.

Полезни съвети, които ще допринесат към намаляване потреблението на вода

check Използвайте течаща вместо бутилирана вода – цената на течащата вода е 100 – 300 пъти по-ниска от тази на бутилираната. Може да ползвате филтри за водата при необходимост.

checkИзползвайте съдомиялната машина, когато е пълна, в противен случай ще имате загуба на енергия и вода.

check Като използвате рециклирана хартия, ще постигнете недиректно намаление на потреблението на вода.

checkЗа да намалите значително потреблението на течащата вода (литър/минута), използвайте аератор за крана. Това малко устройство смесва водата с въздух и така намалява количеството на използваната вода, увеличава усещането за налягане и омекотява водата.

check Инвестирайте в икономични на вода тоалетни.

check Използването на дъждовна вода е добра практика за икономии на вода. Нещо повече, много по-добре е за растенията да се поливат с дъждовна вода.

 

Примери на добри офис практики

checkВ Унгарският университет в Сегед са икономисали 160 м3/година като са инсталирали около 50 аератора. За тази мярка е била необходима малка инвестиция за кратък период на възвращаемост от 4 месеца, в резултат на която са получени икономии от над 800 лева на година.

checkКомпанията Toyota Motor Hungary Ltd. е направила значителни финансови инвестиции в екологията с цел да се прекрати използването на питейна вода за напояване и да се намали таксата за водата и канализацията. Тези инвестиции са били приоритетни по екологични и икономически причини. В рамката на този проект са били инсталирани шест подземни помпи. Тази инвестиция е възлязла на около 60 000 лева, но периодът за възвращаемост е бил само 11 месеца и са се получили икономии от 65 000 лева на година.

Източник: Наръчник Зелен Офис