еко хартия

Освен че ще се стремим да намалим потреблението на хартия, важно е да осъзнаваме какво правим, когато я купуваме. Важно да знаем, че съществува вид хартия, щадящ природата, с различни сертификати или маркировки:

FSC Forest Stewardship Council (FSC) е независима неправителствена организация с нестопанска цел, която е създадена да насърчава отговорно управление на горите в света. Сертификатът FSC свързва отговорното оползотворяване и потребление на продукти от гората (включително продуктите от хартия). FSC позволява на потребителите и бизнесите да вземат правилните решения при покупки, което ще доведе до ползи както за хората, така и за околната среда, ще допринесе и за доброто оценяване на търговията. Целта на системата FSC е да промени посоката на пазара към разрушаване на естествената среда, замърсяване на водите, преместването на коренните жители и агресия към дивата природа, което често се изразява в сеч на горите. Маркировката FSC на продукт от хартия показва, че продуктът е произведен при използването на ресурси от гори с устойчиво управление. FSC има представителства в повече от 50 страни в света.

TCF и PCF Процеси и хартиени продукти, които са произведени без хлор, се обозначават с марката TCF, несъдържащ хлор или PCF, произведен без хлор. TCF е техника, при която не се използват хлорни съединения за избелване на дървесната целулоза при производството на хартия. Това пречи на образуването на диоксини и силно канцерогенни замърсители.

Асоциация за продукти без хлор (Chlorine Free Products Association – CFPA) е независима организация с нестопанска цел за акредитация и определяне на стандарти, която насърчава политики, програми и технологии за не използване на хлор в целия свят. Мисията на CFPA е да повиши информираността на пазара като съобщава факти, прави директни сравнения и подчертава предимствата на процесите при производство на продукти с марките TCF и PCF.

ECF Хартията с маркировка ECF, избелена без елементарен хлор, се произвежда от целулоза, която е избелена с кислород, хлорен диоксид или други химикали, но не и с чист хлор. Избелването с чист хлор се смята за най-вредният от всички процеси за околната среда.

Източник: Наръчник Зелен Офис