Зелена политика

С Арт Дизайн ЕООД се ангажира с фирмени политики и практики, които са благоприятни за опазването на околната среда.

Нашата цел е да постигнем екологично предимство в ежедневната дейност на фирмата, като прилагаме Добрите зелени практики.

green planet
;

Цел

Да повишим съзнанието за необходимоост от екологични политики и практики.

;

Цел

Да насърчим работата с партньори, които прилагат такива политики и практики.

;

Цел

Да осъществяваме мониторинг на процеса на прилагане на екологични практики в дейността на дружеството.

green
Ние не наследяваме земята от нашите деди, а я вземаме на заем от нашите деца.

Политики и практики

Нашата политика за опазване на околната среда се фокусира върху:

Водни ресурси

Монтирахме ареатор за намаляване на дебита.

Енергия

Използваме енергоспеставящо осветление, техника и уреди.

Консумативи

Оставихме еднократните опаковки в миналото. Следваме принципите за Зелен офис.

Транспорт

Залагаме на партньорство със спедиторски фирми.Обичаме да караме колело.

Рециклиране

Събираме разделно отпадъците. Участваме в различни инициативи. Произвеждаме рециклирани продукти.

Партньори

Внимателно подбираме доставчиците си. Насърчаваме клиентите към използване на екологични продукти и услуги.

С Арт Дизайн ЕООД провежда дългосрочна фирмена политика за устойчиво развитие и ще продължи да търси и прилага нови практики за опазване на околната среда.
Да организира и участва в екологични инициативи.
Да разширява производството и дистрибуцията на рециклирани изделия.
лого С Арт

S ART DESIGN ltD.

City

Plovdiv,Bulgaria

S Art Design ltd.

С Арт Дизайн ЕООД е агенция за комплексно рекламно обслужване.

Услуги

Графичен дизайн
Уеб дизайн
Медиа планиране
Външна реклама
Печатна реклама

Контакти

mob: +359 895 954 805

mob: +359 877 033 655

e-mail:

office@s-art-design.com