еко офис

Около 45% от количеството отпадъци на година на офиса се пада на хартията. Въпреки положените усилия да се създаде „безхартиен офис”, който да използва модерни електронни решения, потреблението на хартия не намалява. Тъй като дигиталната технология направи печатането по-евтино и по-лесно, глобалната консумация на офис хартия всъщност се е увеличила два пъти през последните две десетилетия.

Икономиите на хартия водят до намаляване на въздействието върху околната среда

  • Ще се използват по-малко природни ресурси за производството на хартия;
  • Намалени емисии във въздуха и водата, получени при производството на хартия;
  • Намаленото потребление на хартия (по-малко отсечени дървета) намалява парниковите газове (горите абсорбират въглеродния диоксид

Икономиите на хартия водят до финансови икономии

  • По-малко пари ще се изразходват за закупуването на хартия;
  • По-малко пространство ще е необходимо за управление и съхранение на документи на хартия;
  • Икономии от допълнителни материали и поддръжка на принтерите и копирните машини;
  • По-малко отпадъци от хартия означава по-малко разходи за управление на отпадъците. Икономията на хартия води до по-голяма продуктивност

Бизнесите, които вече използват електронни формуляри и архивираща система намират, че им трябва по-малко време да намерят и обработят информацията.

Източник: Наръчник Зелен Офис